Độc đáo ứng dụng chia sẻ đồ dùng miễn phí

1 tháng 1 tuần trước

Giải quyết những món đồ, vật dụng còn tốt mà không có nhu cầu sử dụng nữa không còn là vấn đề đối với người dân Đà Nẵng vì họ có thể sử dụng một ứng dụng phi lợi nhuận trên Internet có tên là “Cho và Nhận”, chia sẻ miễn phí các vật phẩm với cộng đồng. Ứng dụng thiết thực và nhân văn này ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người. 

Viết bình luận

Tin liên quan