Đổi tên trạm thu giá thành thu phí

9 tháng 2 tuần trước

Bộ GTVT vừa có văn bản số 4224, ngày 10/7/2018 yêu cầu các đơn vị thực hiện đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí” bắt đầu từ ngày 10/7 - ngày ban hành văn bản.

Viết bình luận

Tin liên quan