Đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng chống hạn mặn

1 tuần 6 ngày trước

Đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 đã tác động dữ dội tới toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, buộc người dân phải tự chuyển đổi cả về đời sống sinh hoạt lẫn trong sản xuất nông nghiệp. “Sống cùng với hạn mặn” giờ đã trở thành phương châm hành động của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Viết bình luận

Tin liên quan