Động đất mạnh ở Đông Nam Bolivia

6 tháng 1 tuần trước

Trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã làm rung chuyển khu vực gần thành phố Cochabamba ở Đông Nam Bolivia.

Viết bình luận