Động đất mạnh tại Panama

Động đất mạnh tại Panama
Động đất mạnh tại Panama
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp