Đức kêu gọi sử dụng thịt nhân tạo để giảm ô nhiễm

1 tuần 2 ngày trước
Đức là một trong những quốc gia thiêu thụ thịt lớn nhất thế giới. Hiện nay, quốc gia này đang lên chiến dịch kêu gọi ăn một nửa số thịt đó và chuyển dần sang sử dụng thịt nhân tạo. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống ô nhiễm môi trường.