Được tín nhiệm, EVNNPT dễ hút vốn quốc tế

5 tháng 3 ngày trước

Mức xếp hạng tín nhiệm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được công bố mới đây đã khẳng định thêm tình hình tài chính vững mạnh của các công ty thuộc ngành điện Việt Nam. Kết quả xếp hạng này củng cố mức độ tín nhiệm, tăng cường tính minh bạch, cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế.

Viết bình luận

Tin liên quan