Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm Lò cao số 2

1 năm 4 ngày trước

Sau khi đánh giá kết quả khắc phục các lỗi vi phạm của Formosa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý cho công ty này vận hành thử nghiệm lò cao số 2 từ ngày 15 đến ngày 25/5.

Viết bình luận

Tin liên quan