Gần 1,6 triệu người sơ tán do xung đột ở miền Đông Ukraine

4 tháng 4 ngày trước