Giá đất 2020-2024 tại TP Hồ Chí Minh

1 tháng 1 tuần trước

Sáng nay, Hội đồng nhân dân TP HCM đã tiến hành kỳ họp thứ 18 (kỳ họp bất thường) xem xét, thông qua một số tờ trình của UBND thành phố về giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn.

Viết bình luận

Tin liên quan