Gia Lai nỗ lưc triển khai các giải pháp tăng trưởng kinh tế sau dịch COVID 19

1 tháng 1 tuần trước

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai. Nhiều chỉ số quan trọng giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là kim ngạch xuất, nhập khẩu và dịch vụ vận tải. Giá trị sản xuất công nghiệp có tăng nhưng thấp hơn mức tăng của năm trước và đạt thấp so với kế hoạch đề ra…doanh nghiệp tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Viết bình luận

Tin liên quan