Giá muối ở Khánh Hòa tăng cao nhất trong nhiều năm qua