Giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: Thành viên thứ 11 được đưa ra khỏi hang Tham Luang 

Giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan: Thành viên thứ 11 được đưa ra khỏi hang Tham Luang