Giếng nước tự phun trào khỏi mặt đất tại Phú Yên

1 năm 1 tuần trước

Tại tỉnh Phú Yên vừa xuất hiện thêm một giếng nước khoan đã tự phun trào lên khỏi mặt đất hơn 0,4 mét.

Viết bình luận

Tin liên quan