Giếng nước tự phun trào khỏi mặt đất tại Phú Yên

4 ngày 10 giờ trước
Tại tỉnh Phú Yên vừa xuất hiện thêm một giếng nước khoan đã tự phun trào lên khỏi mặt đất hơn 0,4 mét.