Góc ngày mới - Thăm quan công viên tưởng niệm hoà bình Hirosima

5 tháng 2 tuần trước