Hà Giang

16 giờ 7 phút trước
01:44
Đã có 2 người chết, ngập hoàn toàn hàng trăm ngôi nhà, cây cối hoa màu ngập chìm trong biển nước.