Hà Nội

4 ngày 12 giờ trước
02:32

Tính đến ngày 12/11, mới chỉ có 5 / 18 hộ tự tháo dỡ một số hạng mục vi phạm.

1 tuần 5 ngày trước
00:49
1 tuần 6 ngày trước
00:40
3 tuần 3 ngày trước
02:58