Hà Nội

2 giờ 45 phút trước
02:27

Chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, cơ chế phối hợp, quản lý giữa các địa phương giáp ranh chưa rõ ràng đang là kẽ hở để các đối tượng khai thác

3 giờ 33 phút trước
02:34

Từng là con sông phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm héc ta canh tác, tuy nhiên quá trình đô thị hóa khiến nguồn nước sông Cầu Bây (Hà Nội) bị