Hà Nội: Hơn 1900 dịch vụ y tế tăng giá từ 1/8

11 tháng 1 tuần trước
Phạm vi điều chỉnh tăng giá gồm: giá dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngày giường, các kỹ thuật, xét nghiệm.

Viết bình luận

Tin liên quan