Hà Nội: Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, làm phiền du khách tham quan lễ hội

Hà Nội: Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, làm phiền du khách tham quan lễ hội
Hà Nội: Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, làm phiền du khách tham quan lễ hội