Hà Tĩnh khắc phục môi trường biển, khôi phục sản xuất

1 năm 1 tuần trước

Sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế để lại hậu quả rất nặng nề. Sau 2 năm xẩy ra sự cố đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục sự cố môi trường, từng bước khôi phục sản xuất ổn định đời sống nhân dân.

Viết bình luận

Tin liên quan