Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 700 tỷ USD