Hải Phòng

3 tuần 6 ngày trước
02:29

Các hộ khai thác ngao ở khu vực cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy từ lâu không muốn dời đi, tiếc bỏ vốn đã đầu tư, trong khi chính quyền địa phương