Hải Phòng: Tưng bừng Lễ khai bút đầu xuân tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc

Hải Phòng: Tưng bừng Lễ khai bút đầu xuân tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc