Hamas chỉ trích việc Israel đóng cửa khẩu thương mại với Dải Gaza 

Hamas chỉ trích việc Israel đóng cửa khẩu thương mại với Dải Gaza