Hàn Quốc siết chặt quy định gia hạn thị thực cho người nước ngoài