Hàng nghìn người sơ tán do loạt vụ nổ khí ga ở Mỹ

Hàng nghìn người sơ tán do loạt vụ nổ khí ga ở Mỹ