Hành động và trách nhiệm hậu Covid – 19 với Vietnam Airlines

2 tuần 6 ngày trước

Vietnam Airlines không phải là đơn vị phải xin Chính phủ hỗ trợ hay "giải cứu" mà Chính phủ - với tư cách là chủ sở hữu phải có hành động trách nhiệm với các biện pháp hoặc chính sách tháo gỡ.

Viết bình luận

Tin liên quan