Hiệu quả công tác thu hồi vũ khí trong dân tại Sơn La

2 tháng 1 tuần trước

Xác định việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Bước đầu, hoạt động này đã cho thấy kết quả, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Viết bình luận

Tin liên quan