Hồ đập thủy lợi ở Quảng Trị bị xói lở nghiêm trọng

2 tháng 2 tuần trước