Hồ đập thủy lợi ở Quảng Trị bị xói lở nghiêm trọng

5 ngày 22 giờ trước