Hòa Bình: Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông

Hòa Bình: Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông