Hoàn thành chọn sách giáo khoa lớp 1

1 tháng 1 tuần trước

Đến thời điểm này, các trường tiểu học trên cả nước đã hoàn thành việc chọn lựa sách giáo khoa lớp 1. 5 bộ sách với 46 cuốn sách đều được lựa chọn, không có đầu sách nào bị bỏ qua. Có trường lựa chọn theo bộ nhưng có nhiều trường lựa chọn theo từng môn học với các nhà xuất bản khác nhau.

Viết bình luận

Tin liên quan