Hội thảo khoa học toàn quốc về phê bình văn học

1 tháng 3 tuần trước

Ngày 5/12,  tại thành phố Vĩnh Yên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Hơn 180 đại biểu tham dự hội thảo, tập trung bàn luận ba vấn đề chủ yếu: Nhận diện, đánh giá và lý giải thực trạng phê bình nói chung, từng loại hình văn học nghệ thuật nói riêng, từ đó đánh giá vai trò của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay; tập trung làm rõ các yếu tố tác động đến phê bình hiện nay; đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phê bình văn học nghệ thuật phát triển. Hiện đời sống văn học, nghệ thuật đang vận động hết sức phong phú, đa dạng thậm chí phức tạp. Trong khi đó, công tác phê bình chưa thể hiện được vai trò định hướng vốn có của mình. Không ít các nhà phê bình, đặc biệt là các nhà phê bình trẻ chưa thực sự làm chủ được lý thuyết, dẫn đến tình trạng minh họa lý thuyết, vận dụng thiếu nhuần nhuyễn, gò ép thực tiễn, “gọt chân cho vừa giày” vẫn còn phổ biến. Kết quả hội thảo sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực văn nghệ.

 

Viết bình luận

Tin liên quan