Hơn 3.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội

7 tháng 1 tuần trước

Đây là kỳ họp được cử tri cả nước quan tâm bởi có nhiều vấn đề nổi bật, sát sườn với đời sống người dân sẽ được đề cập và giải quyết. 

Báo cáo Kinh tế Xã hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV nêu bật những thành tựu kinh tế của đất nước, trong đó, tăng trưởng đạt khá cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên

Theo dõi ngày đầu làm việc của Quốc hội, cử tri, nhân dân đánh giá cao những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước thời gian qua. Những kết quả đó tạo động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.3.526 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước đã được gửi tới Quốc hội trong kỳ họp này thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. Những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm là về phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội;  công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí …Mong muốn của hầu hết cử tri là Chính phủ có các giải pháp tạo sức bật trong xoá đói giảm nghèo và kỳ vọng sự chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ trung ương tới cơ sở. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 3 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó giải đáp các cụm vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị.

Qua theo dõi mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri một lần nữa khẳng định, hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Viết bình luận

Tin liên quan