Hơn 90% diện tích dưa hấu bị mất trắng

2 months 1 tuần trước