Huyện Nho Quan (Ninh Bình) vẫn còn nhiều xã bị chia cắt bởi mưa lũ

2 tháng 3 ngày trước