Indonesia sẽ thiết lập 4 căn cứ quân sự mới

Indonesia sẽ thiết lập 4 căn cứ quân sự mới