Indonexia

1 tuần 4 ngày trước
01:00

22 ngư dân Việt Nam sẽ được đưa về nước. Đây là đợt trao trả thứ 3 trong tháng 12 năm nay với tổng cộng 53 ngư dân.

2 tháng 2 tuần trước
01:15