Iran cảnh báo Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận

Iran cảnh báo Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận