Iran khẳng định xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi biện pháp