Israel phá hủy thêm một đường hầm của Hamas ở Dải Gaza

Israel phá hủy thêm một đường hầm của Hamas ở Dải Gaza