KCNA: Mỹ thừa nhận tiến trình phi hạt nhân hóa theo giai đoạn và đồng thời