Kẽ hở trong xác định giá trị doanh nghiệp

4 tháng 2 tuần trước
Nếu việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa không chính xác, công khai, minh bạch thì không những nguồn lực của Nhà nước thất thoát mà còn kéo chậm tiến độ thực hiện cổ phần hóa.