Khai mạc tuần phim APEC 2017 tại Đà Nẵng

3 tháng 6 ngày trước