Khai mạc tuần phim APEC 2017 tại Đà Nẵng

1 tuần 3 ngày trước