Khai trương Không gian đổi mới dành cho Nhà sáng chế tại Đà Nẵng (TTXVN)