Khánh Hòa

2 tháng 18 giờ trước
00:43

Chuyển thăm lần đầu tiên của tàu ngầm huấn luyện Lực lượng Tự về trên biển Nhật Bản diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21/9, đẩy mạnh quan hệ hợp

2 tháng 1 tuần trước
00:49
5 tháng 1 tuần trước
00:00