Khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn vì sai phạm trong vụ Mobifone mua AVG

Khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn vì sai phạm trong vụ Mobifone mua AVG
Khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn vì sai phạm trong vụ Mobifone mua AVG