Không có việc học sinh lớp 1 phải đóng 16 triệu đồng ở Đồng Tháp

4 tháng 4 ngày trước
UBND thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) khẳng định, thông tin này là không chính xác, gây hiểu lầm trong phụ huynh học sinh.