Kiên Giang

1 tuần 13 giờ trước
00:00

Hơn 30 năm qua, nghề chẻ đá đã trở thành nghề truyền thống ở “xứ Hòn” thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, mang lại công ăn vi

1 tháng 1 tuần trước
02:53