Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (Sáng 12/6): Quốc hội thông qua biểu quyết Luật an ninh mạng

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (Sáng 12/6): Quốc hội thông qua biểu quyết Luật an ninh mạng