Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV (sáng 15/11/2017)